Prosjekt- og programledelse

Saga Corporate Advisors (SCA) har bidratt til å planlegge, gjennomføre og evaluere en rekke prosjekter, og har gode resultater både fra å lede prosjekter og å yte prosjektstøtte til et bredt spekter av virksomheter.

SCA har bistått virksomheter i planlegging, oppfølging og gjennomføring av både prosjekter og programmer. Vi har lang erfaring med å sikre prosesser for god involvering og forankring av arbeidet i organisasjonen både blant ledere, medarbeidere og de ansattes representanter.

SCA tilbyr drevne prosessledere med høy integritet som har erfaring både fra ledelse av, deltakelse i og bistand til prosjekter. SCAs konsulenter har svært god gjennomføringsevne og leveringsdyktighet, og preges av tydelighet, ryddighet og integritet. Vi arbeider prosjektbasert i alle våre oppdrag.

SCA kan bistå i å planlegge og rigge prosjekter og programmer på en måte som sikrer et klart og omforent mandat for arbeidet med presise og gjennomførbare målsettinger, tydelig organisering og fordeling av roller, ansvar og oppgaver, realistiske planer for fremdrift og leveranser, samt strukturer og verktøy for god styring og oppfølging av arbeidet.