Analyse og utredninger

Saga Corporate Advisors (SCA) utfører analyser, utredninger og evalueringer for virksomheter som ønsker å sikre at beslutninger, prioriteringer og prosesser er basert på et godt kunnskapsgrunnlag.

Mange beslutninger og prosesser krever at det utarbeides et godt beslutningsgrunnlag bygget på de særlige forholdene og utfordringene til den enkelte virksomhet. Det er i mange tilfeller både arbeidskrevende og metodisk utfordrende å sammenstille, tolke og bruke data og sikre videre bruk av kunnskapen i egen virksomhet.SCA har god kjennskap til teori og metode på våre kompetanseområder.

SCA legger til grunn at analyser og utredninger må eies av oppdragsgiver for å kunne benyttes i organisasjonens beslutninger og videre utvikling. I SCA knyttes analyse- og utredningsvirksomheten til oppdragsgivers problemstillinger og behov på en måte som er praktisk anvendbar for oppdragsgiver. Enkelte utredningsoppdrag og evalueringer krever større grad av distanse mellom utreder og oppdragsgiver.

SCA har utstrakt erfaring med å videreutvikle kunnskapen og gjøre den praktisk anvendbar for virksomheten i form av utarbeidelse av beslutningsgrunnlag, identifisering av tiltak for forbedring, utarbeidelse av implementeringsplaner og/eller handlingsplaner, skreddersydde implementeringsverktøy mv.

Vi har bred erfaring fra ulike typer analyser og utredninger, for eksempel:

  • Organisasjonsevalueringer
  • Evalueringer av tiltak og virkemidler
  • Bemanningsanalyser
  • Kartlegginger
  • Konsekvensutredninger
  • Beslutningsgrunnlag for strategiske veivalg
  • Alternative organisasjonsmodeller
  • Alternative tilknytningsformer for offentlige virksomheter

<- Tilbake til «Tjenester»