Om oss

Saga Corporate Advisors (SCA) er et norsk rådgivningsselskap som tilbyr tjenester innen blant annet organisasjonsutvikling og endringsprosesser, omstilling, utredninger og analyser.

Vi legger vekt på å være tydelige rådgivere og utredere, og på at arbeidet vi utfører skal ha god forankring i virksomheten. Vår styrke ligger i at vi kombinerer etterrettelige analyser med gode prosesser for involvering og forankring. Gjennom dette bidrar vi til å skape varig endring og kvalitetsforbedring hos våre oppdragsgivere.

Konsulentene i Saga Corporate Advisors har utført rådgivning, prosjektledelse, prosesstøtte, analyser og utredninger for en rekke aktører, herunder departementer, direktorater, statlige etater, helseforetak, private virksomheter, institutter og arbeidsgiver- og interesseorganisasjoner.